Valöhemmet - Östhammar
Valöhemmet är ett särskilt boende för män, kvinnor och par med psykiska funktionsnedsättningar. Våra klienter har många gånger ett förflutet där missbruk har förekommit.

Vi erbjuder 10 lägenheter i olika storlekar 47-67 m2. Alla lägenheter har eget handikappanpassat badrum, kök, vardagsrum och sovrum. Vi har tillstånd att ta emot par om behov finns eftersom vissa lägenheter är så stora som 67 m2.
Läs mer om Valöhemmet
Kustbohemmet - Ramsö
Kustbohemmet är ett litet icke tillståndspliktigt stödboende för personer med beroendeproblematik. Vår verksamhet finns på en ö strax utanför Vaxholm.

Vi tar emot män, kvinnor och par med beroendeproblematik och som har uttalad vilja att sluta missbruka. Våra klienter måste vara självgående och klarar av att hantera sina övriga åtaganden såsom egenvård, medicinering, hygien, äta själv ta sig till läkare på egenhand.
Läs mer om Kustbohemmet
Vi är det lilla företaget där ledning och medarbetare arbetar sida vid sida. Vi tillhandahåller ett boende för personer med beroendeproblematik och ett särskilt boende för personer med psykiska funktionsnedsättningar.
Dataskyddsombud
Kenneth Biven
Tel: 070 172 58 60
Lassaad Ben Naceur
Tel: 070 778 01 01
Michaela Gästgivar
Tel: 073 83 66 667
Producerad av