Om oss

Ett litet entreprenörsdrivet företag där ledning och medarbetare arbetar sida vid sida. Ett mindre företag med närvarande ledarskap och nära samarbete med sina uppdragsgivare. Vi är det lilla företaget som levererar service och känsla. Det lilla företaget där beslutsvägarna är korta och direkta. Det lilla företaget som sätter kunden i fokus och hedrar sig genom hårt arbete, värdigt bemötande och omhändertagande. Det lilla företaget där medarbetare och brukare trivs och utvecklas. Det lilla företaget där medmänskliga och genuina värderingar är starkt närvarande.

Det är också vår verksamhetsidé att omsätta våra erfarenheter och kompetenser till gagn för våra uppdragsgivare och brukare. Den breda erfarenheten av omfattande verksamheter med svåra eller vårdkrävande målgrupper gör det möjligt för oss att tänka och handla utan tröga beslutsvägar vilket gagnar både brukaren och uppdragsgivaren. Vidare är vår idé att erbjuda verksamheter som ger högst personlig service och stöd full av mellanmänsklig värme och respekt. Det är dessa faktorer som ger den enskilde möjlighet att växa och utvecklas som människa.
Det är dessa faktorer som skiljer det lilla bolaget från andra. Det är dessa faktorer som gör mötet personligt och skapar mervärde och utveckling.
Vi är det lilla företaget där ledning och medarbetare arbetar sida vid sida. Vi tillhandahåller ett boende för personer med beroendeproblematik och ett särskilt boende för personer med psykiska funktionsnedsättningar.
Dataskyddsombud
Kenneth Biven
Tel: 070 172 58 60
Lassaad Ben Naceur
Tel: 070 778 01 01
Michaela Gästgivar
Tel: 073 83 66 667
Producerad av