Förtroende, service, flexibilitet och kvalitet.

Varmt välkommen

Skandinavisk Omsorgsservice AB är ett serviceföretag som bygger på förtroende, service, flexibiltet och kvalitet. Vi tillhandahåller ett boende för personer med beroendeproblematik (Kustbohemmet) och ett särskilt boende för personer med psykiska funktionsnedsättningar (Valöhemmet).

Vi är det lilla företaget där ledning och medarbetare arbetar sida vid sida. Vår verksamhetsidé är att omsätta våra erfarenheter och kompetenser till fördel för våra uppdragsgivare och brukare.
Våra värdeord
Ett gott bemötande
Delaktighet och inflytande för den enskilde över insatsernas utformning, innehåll och utförande
Tydlig information, även till anhöriga/gode män
Kontinuitet för den enskilde
Professionalism och serviceanda
Pålitlighet och trygghet
Rättssäkerhet
Tillgänglighet
Vad vi erbjuder
Det vi erbjuder är högst personlig service och stöd full av mellanmänsklig värme och respekt, faktorer som ger den enskilde möjlighet att växa och utvecklas som människa. Det är det som skiljer det lilla bolaget från andra.
Vi är det lilla företaget där ledning och medarbetare arbetar sida vid sida. Vi tillhandahåller ett boende för personer med beroendeproblematik och ett särskilt boende för personer med psykiska funktionsnedsättningar.
Dataskyddsombud
Kenneth Biven
Tel: 070 172 58 60
Lassaad Ben Naceur
Tel: 070 778 01 01
Michaela Gästgivar
Tel: 073 83 66 667
Producerad av