Kustbohemmet

Nya kustbohemmet är ett litet icke tillståndspliktigt stödboende för personer med beroendeproblematik. Vår verksamhet finns på en Ö ( Ramsö) strax utanför Vaxholm.

Vi gör det enkelt för handläggare.

Du som handläggare ringer in och beskriver ärendet, sedan tar vi vid och träffar klienten och ombesörjer transport från avgiftning.

Hur arbetar vi?

Vi ser relation till klienten som huvud redskap för att motivera och påverka klienten att känna trygghet, förtroende och på så sätt arbeta gemensamt för att uppnå klientens individuella mål. Insatser som vi ger kan variera i innehåll och i insatslängd , vissa klienter placeras som akutinsats så att handläggare kan i lugn och ro träffa sin nyktra klient och planera vidare för vilka insatser som ska sättas in.

Vissa andra klienter har varit på så många behandlingar att de inte längre kan finna ork eller lust att testa ännu en insats av detta slag därför kommer till Kustbohemmet där de kan uppleva att de behandlas med respekt, blir sedda och får leva sin vardag på sitt eget sätt utan att återfalla i missbruk. Här lär klienterna sig att ha framförhållning, förankra beslut och stå för ingångna överenskommelser.

Målgrupp
Vi tar emot män, kvinnor och par med beroendeproblematik och som har uttalad vilja att sluta missbruka. Våra klienter måste vara självgående och klarar av att hantera sina övriga åtaganden såsom egen vård , medicinering, duscha själv, äta själv ta sig till läkare eller tandläkare på egenhand.
Kontakta oss

Verksamhetens Namn: Nya Kustbohemmet
Verksamhetens Adress: Ramsövägen 14   - 185 99 Vaxholm
Telefon Verksamheten: 08 121 474 80
Fax: 08-54136014

VD, Driftchef
Lassaad Ben Naceur
Telefon: 08-121 474 80
Mobil: 070-778 01 01
lassaad@kustbohemmet.se

Föreståndare
Per Olov Strid
Telefon: 08-121 474 80

Vi är det lilla företaget där ledning och medarbetare arbetar sida vid sida. Vi tillhandahåller ett boende för personer med beroendeproblematik och ett särskilt boende för personer med psykiska funktionsnedsättningar.
Dataskyddsombud
Kenneth Biven
Tel: 070 172 58 60
Lassaad Ben Naceur
Tel: 070 778 01 01
Michaela Gästgivar
Tel: 073 83 66 667
Producerad av